PLOTY

Příběh klientky domova pro osoby se zdravotním postižením, paní Heleny. Je jednou z těch, kteří se stěhují z Domova Háj do nově vzniklého komunitního bydlení. Hlavní motivací je najít si ve městě práci. Film sleduje její osobní vývoj bezprostředně po přestěhování a současně nabízí srovnání přístupu společnosti k dané problematice v Anglii, Holandsku a Finsku a klade otázku, zda jsme ochotni zdravotně postižené bez předsudků přijmout mezi sebe.

kamera: Jakub Kořínek, Roman Zmrzlý

hudba, zvuk, autorská spolupráce: Radovan Kramář

režie, střih: Roman Zmrzlý

 Vzniklo v koprodukci cinétik studia a Ligy lidských práv. o. s.

PLOTY
PLOTY